Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu https://slonecznekosmetyki.pl

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego Słoneczne Kosmetyki z „Uzdrowiska Busko-Zdrój S. A.”

1.Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Uzdrowisko Busko Zdrój S. A.  z siedzibą w Busku Zdroju KRS 0000055824 NIP 6550000238 REGON 0002881653.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność́ z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Dane osobowe przetwarzane są̨ na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają̨ Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

6. Mamy prawo do przetwarzania danych naszych użytkowników z kilku powodów. Najważniejszym z nich jest potrzeba ich przetwarzania celem wykonania umowy, którą̨ użytkownik akceptuje w momencie zarejestrowania się na naszej stronie oraz podczas dokonywania zakupów lub korzystania z którejkolwiek z naszych usług lub funkcji, aczkolwiek istnieją̨ również̇ inne upoważniające nas do tego przyczyny, takie jak możliwość́ obsługi zapytań́ lub upoważnienie, udzielane nam przez Użytkownika do wysyłania mu, między innymi informacji handlowych.

7.Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną̨ sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć́ rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować́ w sposób widoczny i zrozumiały.

9.  Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawy lub usunięcia swoich danych osobowych. W niektórych przypadkach, posiadają̨ również̇ inne prawa, takie jak prawo do wyrażenia sprzeciwu do wykorzystywania swoich danych lub do ich przenoszenia. Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym celu, przysługuje mu również̇ prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć́ można w zakładce – KONTAKT.

 

PLIKI COOKIE

1. Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na komputerze, tablecie, smartfonie lub innym podobnym urządzeniu, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści. Pliki cookie są̨ niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą̨ w interakcję z platformami, aby można było je ulepszać́. Są̨ również̇ bardzo przydatne, aby móc oferować́ reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną̨ szczegółowo opisane później. Pliki cookie nie szkodzą̨ Twojemu komputerowi ani urządzeniu.

2. Kiedy mówimy o „plikach cookie”, odnosimy się̨ również̇ do innych podobnych technologii instalowania i/lub gromadzenia informacji na urządzeniu (takich jak pliki cookie flash, sygnały nawigacyjne lub błędy w sieci Web, piksele, technologie HTML5 (pamięć lokalna) i SDK dla formatów aplikacji. Podobnie termin „pliki cookie” odnosi się̨ również̇ do wykorzystania technik fingerprinting, to znaczy technik łączenia informacji, które pomagają̨ nam zidentyfikować́ Twoje urządzenie. Czasami technologie te współpracują̨ z plikami cookie w celu gromadzenia i przechowywania informacji, zapewnienia określonych funkcji lub usług na naszej Platformie lub w celu wyświetlania reklam na platformach stron trzecich, biorąc pod uwagę̨ przeglądanie.

3. Alternatywnie, jeśli przeglądasz Internet, możesz wyłączyć́ obsługę̨ plików cookie w swojej przeglądarce. Pokazujemy, jak to zrobić́ w najpopularniejszych przeglądarkach:

    Google Chrome
    Internet Explorer
    Mozilla Firefox
    Safari

4. Pamiętaj, że zarówno zarządzanie panelem konfiguracji plików cookie, jak i opcja odrzucania plików cookie są̨ specyficzne dla każdej przeglądarki, z której korzystasz. Dlatego jeśli zdecydujesz się̨ skonfigurować́ pliki cookie w jeden sposób na jednym urządzeniu i chcesz, aby Twój wybór miał zastosowanie na innym urządzeniu, musisz aktywować́ tę samą opcję dla tego innego urządzenia.

W ramach dodatkowego kroku, w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, w celu dostarczania reklam opartych na Twoich zainteresowaniach, pamiętaj, że niektóre strony trzecie mogą̨
być członkami któregokolwiek z poniższych samoregulacyjnych behawioralnych programów reklamowych online, które udostępniają̨ odpowiednie opcje rezygnacji:

Network
Advertising Initiative (NAI) – http://www.networkadvertising.org/choices/
Google
Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Informacje przechowywane w plikach cookie naszej Strony są̨ wykorzystywane wyłącznie przez nas.

NEWSLETTER – INFORMACJE HANDLOWE

Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o rabatach, aktualnościach i nowościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe podane przez klienta przetwarzane przez Uzdrowisko Busko Zdrój S. A.  z siedzibą w Busku Zdroju KRS 0000055824 NIP 6550000238 REGON 0002881653, która jest administratorem danych osobowych.

2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Kupującego danych osobowych oraz wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością zarejestrowania się w Sklepie oraz złożenia zamówienia;

3. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.

4. Dane osobowe Kupujących będą przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie https://slonecznekosmetyki.pl lub zgłoszenia wniosku o usunięcie danych.

5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. Zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum.

6. Kupującemu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody. W tym celu powinien skontaktować się z Uzdrowisko Busko Zdrój S. A.  z siedzibą w Busku Zdroju ul. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrój.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

LOGI

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w www.slonecznekosmetyki.pl

ORGANY ŚCIGANIA

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

X
Add to cart